Dat is wat je hoort van alle “experts” als je ook maar begint te praten over het elektrisch verwarmen van je huis….

Waarom zeggen de “experts” dat?
Elektrische infrarood vloerverwarmingskabel, 4 mm dun
Elektrische verwarmingskabel

Hoe komen ze aan die wijsheid en is het ook zo?
Dat is v.w.b. Nederland Gasland snel te beantwoorden. Elektrisch verwarmen is (was?) in Nederland als vloeken in de kerk. Verwarmen deed je op gas. Geen discussie. Stroom is duur. Geen discussie.

Of toch niet? In een gemiddeld huis wordt (nog steeds) met een gas (HR) ketel verwarmd. Het gemiddeld gasverbruik is 1500 m3 per jaar, waarvan 1125 m3 voor verwarming, de rest, 375 m3, voor warm water. Omgerekend naar kWh levert 1500 m3 Gronings gas dan 14.700 kWh (= x 9,8) bij stoken met een HR ketel. En dus moet ik bij elektrisch stoken 14.700 kWh (of alleen voor de verwarming: 1125 X 9,8 = 11025 kWh) verbruiken om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. Zo luidt de simpele redenering van deze “expert” en ook van deze. En wat te denken van deze link. Wellicht goed bedoeld maar helaas niet gehinderd door enige kennis van zaken…

Nog bonter maakt Feenstra, (en in navolging ook de Ver. Eigen Huis) en sinds kort ook het huisblad van de warmtepomp branche het op hun websites: elektrische verwarming resp. elektrische CV ketels zouden “in nieuwbouw niet mogen”! 

Als u precies wilt weten waar die bewering van Feenstra, Ver. Eigen Huis, etc. vandaan komt en waarom er geen milligram van waar is, kijkt u dan eens hier en verbaas u

Daarbij blijft het vreemd dat de warmtepomp niet wordt gezien als een elektrische verwarming terwijl het dat natuurlijk wel degelijk is! 

Overigens, sinds de 80er jaren wordt het rendement van ook uw Hr CV ketel opgegeven als 107%… Weest u eerlijk, heeft u zich ooit afgevraagd hoe dat mogelijk is? Een rendement kan echt nooit hoger zijn dan 100%, en dat alleen in theorie, omdat ieder systeem, ook de gas HR ketel nu eenmaal altijd verliezen heeft.. (sinds kort is die opgave nu eindelijk door de vernieuwde Europese wetgeving verboden, na bijna 40 jaar is het doorgedrongen dat die marketingtruc toch echt niet kan.)

Gasverbruik CV ketel

Toch houdt het idee dat de HR ketel daadwerkelijk alle gas naar nuttige warmte (in huis) omzet, nog steeds stand Dat daarbij de rookgaspluim zo warm is dat je je hand niet eens op de rookgasafvoer kan leggen, wordt simpel vergeten. Dat het ketelwater meestal terugstroomt naar de ketel met een temperatuur van 50 graden of meer, ook. Als de ketel is afgeslagen omdat het in huis warm genoeg is, heb ik in de installatie nog ongeveer 150-200 liter water, van 50 graden, die door de pomp* wordt teruggebracht naar de ketel en door de warmtewisselaar. De vlam is uit, de warmtewisselaar werkt nu omgekeerd en staat al die warmte nu af aan… de buitenlucht, via het rookgaskanaal!

*De pomp van uw CV ketel loopt gewoon door, meestal ongeveer 5 min nadat de ketel is afgeslagen, met een pompsnelheid van 20-40 ltr/min. dus in die 5 min. 100-200 liter, de volledige inhoud van het CV circuit dus…

Alleen al het verlies aan warmte via de schoorsteen is dan, iedere keer als de ketel afslaat, omgerekend 9,3 kWh! (200 liter water afkoelen van 50 naar 10 graden buitentemperatuur)

Oei, ook als die modulerende HR ketel maar 3 keer per dag afslaat, dan verlies je dus tussen de 20 en 30 kWh per dag!! Over het stookseizoen, 200 dagen, is dat 4.000-6.000 kWh!!! Ongeveer de helft van je gasverbruik (11025 in kWh) voor verwarming dus. Daar komen de normale rookgasverliezen (dus als de vlam wel brandt) nog bij.

Conclusie: bij iedere gas CV installatie wordt 50-70 % van de warmte die in het aardgas zit, verspild. Kijkt u ook eens hier

Uw huis heeft voor verwarming dus in werkelijkheid maar een klein deel van die warmte uit 1175 m3 gas nodig, ongeveer 1/2 tot 1/3, dus tussen 3300 en 5500 kWh. 

Hoeveel het precies in uw eigen situatie is hangt van veel dingen af, o.a. van de aanvoertemperatuur van uw CV ketel, de waterinhoud van het CV systeem, de vervuilingsgraad van de ketel, en nog een aantal andere zaken. 

Vergelijking gebruik warmtepomp en gas CV installatie

Volgens de warmtepomp branche spaart u vanwege de hoge COP (coefficiënt of performance) dan t.o.v. een gas CV een belangrijk deel van de energie nodig om uw huis warm te houden. Bij een jaar-COP van b.v. 2,5 (lucht/water warmtepomp) heb je dan maar 40% van die energie nodig, en dus bespaar je fors… Alleen wordt dat wel berekend over het totale gasverbruik van (in het voorbeeld) 1125 m3 en niet over het nuttig deel daarvan, wat tussen de 330 en 550 m3 ligt. Anders gezegd, de warmtepomp lijkt alleen maar zuinig omdat de gas CV zoveel energie verspilt!!

Hoe zit het dan met elektrische verwarming?
vloerverwarming leggen
Dorpshuis in Friesland, leggen vloerverwarming 2012

Als je dan b.v een elektrische vloerverwarming neemt, die per kamer een geheel eigen regeling heeft, dan kun je met totaal tussen de 3300 en 5500 kWh je (gemiddelde) huis verwarmen. Bij nieuwbouw woningen die onder de BENG* regels vallen is dat nog een stuk lager. Die elektrische vloerverwarming, mits goed geregeld, zet iedere kWh stroom om in een kWh warmte in je huis, zonder verlies. En dat geldt ook voor b.v. de elektrische CV ketel, eveneens: mits goed geregeld, d.w.z. modulerend en met weersafhankelijke regeling.

Aan de hand van bovenstaande getallen kunt u uitrekenen wat elektrische (vloer)verwarming u per jaar zal kosten. U kunt dan zelf beslissen of dat duur is.

*Volgens de huidige BENG eisen is elektrische verwarming en warm water opwekking toegestaan mits gecombineerd met opwekking/gebruik van hernieuwbare energie, dus b.v. zonnepanelen en/of zonnewarmte (zonneboiler) of andere hernieuwbare energievormen. 

De foto is gemaakt tijdens het leggen van onze vloerverwarming in 2012. De zonnepanelen van het dorpshuis leveren meer stroom op dan het jaarverbruik van het hele dorpshuis!

LET OP: Voor het installeren van elektrische CV ketels, elektrische verwarmingen of elektrische doorstroomverwarmers en/of het verwijderen van oude gas apparaten is GEEN CO-certificaat nodig. 

LET OP II: De bewering dat elektrische verwarming/elektrische CV ketels verboden zijn is complete onzin. Lees ook dit artikel en de garantie die wij u geven.

Hoe krijg ik mijn warme douchewater?
Elektrische doorstromer

Dan nog even een berekening voor warm water.
Het gemiddelde gasverbruik voor warm water is 375 m3 gas per jaar, ofwel 3675 kWh per jaar. Met een eenvoudige doorstroomverwarmer is het stroomverbruik ongeveer 24 kWh per m3 warm water. Bij een jaarverbruik aan warm water van 50 m3 (4 douchebeurten per dag, 340 dagen per jaar + wastafel, keuken). Daarmee is het stroomverbruik dan 1200 kWh per jaar, dus in kWh 30% van het gasverbruik!

Getallen uit de praktijk

Dat deze getallen ook echt kloppen blijkt wel uit onze nu ruim 20 jarige praktijkervaring! Een voorbeeld met gebruikscijfers uit de praktijk staat op hier onze website.

Overweegt u een (hybride) warmtepomp? Kijkt u dan ook eens naar de werkelijke stroomkosten van een warmtepomp! En trek uw eigen conclusie.