De kosten van elektrische infrarood vloerverwarming en warm water bereiding.

Let op: De hier berekende kosten zijn nog gebaseerd op energieprijzen van vóór de energiecrisis, dus van vóór de enorme prijsstijgingen van aardgas en ook van stroomkosten.

De getallen in m3 gas en in kWh zijn daardoor niet veranderd, het kostenplaatje dat daaraan hangt natuurlijk wel!

Voorbeeld berekening kosten elektrische infrarood vloerverwarming t.o.v. gasgestookte HR cv combiketel met radiatoren

Gebruikskosten CV installatie met radiatoren
Afb. Hudson Reed

Een gemiddeld huishouden in een tussen woning gebruikt per jaar ongeveer 1200 m3 aardgas voor verwarming. Met een aardgasprijs van 68,33 ct/m3 excl. / 89,25 ct/m3 incl. vaste kosten komt dit op € 1.071,02 per jaar. (zie: Mileucentraal) LET OP: Op de websites van sommige energiebedrijven wordt een gasprijs per m3 genoemd zonder de vaste kosten en/of de kosten van de Netbeheerder. Zo ontstaat een vertekend beeld. Kijk daarom liever op vergelijkings-sites die het gehele plaatje geven.

Daarnaast gebruikt uw ketel ook elektra (elektronica en de pomp). Voor een kleine ketel is dit al 120 Watt, gerekend over gemiddeld 250 dagen per jaar komt dit 720 kWh, dat is dus € 167,51 (=22,81 ct/kWh incl. vaste kosten)

Dan heeft u nog de onderhoudskosten van de installatie, stel € 100,= per jaar, bij b.v. een onderhoudsabonnement en de afschrijving, voor een nieuwe ketel met installatie is de kostenpost € 3.000,00. Afschrijven in 15 jaar geeft een jaarlijkse afschrijving van € 200,00.

Totaal kost de CV-installatie u dus € 1.539,53 per jaar aan gebruikskosten. Dit is alleen voor verwarming van uw huis. Als u een combi-ketel heeft wordt ook warm water in dezelfde ketel gemaakt. Het gasverbruik daarvoor is hier niet meegerekend-zie beneden

Gebruikskosten elektrische infrarood vloerverwarming

elektrische infrarood vloerverwarmingskabels, 7 mm dikDe hoeveelheid warmte in het aardgas dat uw CV ketel gebruikt voor verwarming is: 10.752 kWh voor een niet-HR en 11.760 voor een HR ketel. Het gemiddeld jaarrendement* van uw ketel ligt op zo’n 85%. (Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat in het allerbeste geval, nieuwe HR ketel, alles perfect ingeregeld, het maximaal haalbare jaarrendement op 85% uitkomt. Bij oudere CV ketels is het vaak niet meer dan 50%.- Download dit rapport, origineel in het Duits 2,5 Mb.) Zie ook hier voor een vergelijking met de Nederlandse situatie.

Dus is de effectieve energiehoeveelheid warmte die uw (HR) ketel produceert: max. 9.139 kWh. bij 85 % en 5.880 kWh bij 50%

Door over te stappen op elektrische infrarood vloerverwarming bespaart u altijd zo’n 20 procent. Dan heeft u dus nog maar 7.311 kWh – 4.700 kWh per jaar nodig. Deze wordt nu geleverd door elektra.

Dit kost dit per jaar max (bij 7.311 kWh): € 1.511,12 (Zie afbeelding), een besparing van bijna € 30 per jaar t.o.v. gas. Uw besparing bij een lager gas-jaarrendement van 50% is nog eens dik € 500,00 meer! (In NL zijn bijna alle CV ketels zwaar overbemeten en nooit hydraulisch ingeregeld, waardoor de stilstandsverliezen** nog veel groter zijn)

Verdere kosten voor onderhoud of andere zaken zijn er bij elektrische infrarood vloerverwarming niet.

*Jaarrendement=is de hoeveelheid opgewekte warmte in één jaar gedeeld door de maximale warmte-inhoud van het in dat jaar gebruikte aardgas. Lees ook de FAQ vloerverwarming.

**Stilstandsverliezen: zie deze link

Kosten warm water opwekking door combiketel

Hetzelfde gemiddelde Nederlandse huishouden gebruikt volgens de laatste gegevens per jaar ongeveer 400 m3 aardgas voor warm water opwekking.

Dit kost op jaarbasis bij een aardgasprijs van 89,25 ct per m3: € 357.

Het jaarrendement op gas is voor warmwater-bereiding slechts 40% bij de meeste HR cv combiketels! Heeft u een oudere combiketel of separate gasboiler of een gas geiser dan is is het rendement nog maar 30% voor warm waterbereiding.

Kosten elektrische warm water bereiding met een doorstroomverwarmer.

Deze heeft een jaarrendement van praktisch 100%. Gerekend met dezelfde hoeveelheid warm water is er daarvoor netto dus 1563 kWh voor nodig. Dit kost dus ook: € 357.

Samenvattend
 • Gebruikskosten voor verwarming per jaar voor gasgestookte HR-CV installatie: € 1.539,53
 • Gebruikskosten voor warm water bereiding met gas-combi HR ketel: € 357,00
 • Gebruikskosten voor verwarming per jaar voor elektrische infrarood vloerverwarming: € 1.511,12
 • Gebruikskosten voor warm water bereiding met elektrische doorstroomverwarmer: € 357,00
 • Besparing per jaar totaal: € 28,41
 • Deze berekening geeft de besparing zonder gebruik te maken van de ModuSet.
Gebruikscijfers uit de praktijk

Deze berekeningen zijn gebaseerd op de laagst mogelijke tarieven voor gas en elektra in 2019. (Zie b.v. deze site) Ook de besparing die u met de ModuSet kunt bereiken (tot max. 30%) zijn niet meeberekend. Gasverbruik: uitgegaan is van de allernieuwste generatie HR ketels, waarbij de inregeling optimaal is en met een weersafhankelijke regeling.

Voorbeeld: vrijstaand huis gebouwd in 2008
elektrische vloerverwarming

De praktijk geeft een aanzienlijk gunstiger beeld dan de berekeningen hierboven. Een in 2008 gebouwd vrijstaand huis in Gelderland is voorzien van ons vloerverwarmingssysteem op begane grond en badkamer. Op de bovenverdieping zijn Adax modulerende elektrische convectoren geplaatst. Warmwatervoorziening is met een Clage elektrische doorstroomverwarmer met douchewarmte terugwinning. Er is geen andere verwarmingsbron in huis. Het huis wordt door 3,5 personen bewoond (de halve persoon is een buiten de stad studerend kind). Het oppervlak van de verwarmde ruimtes is 175 m2, het totaal oppervlak van de woning is 207 m2, bruto inhoud 690 m3. (ter vergelijking: de gemiddelde woning in Nederland heeft een oppervlak van 140 m2 en een inhoud van 450 m3, gegevens uit het WOON09 onderzoek.)

De cijfers
 • Stroomgebruik verwarming periode mei 2010-mei 2011 (de laatste echt koude winter): 8595 kWh.
 • Stroomgebruik warmwaterbereiding periode mei 2010-mei 2011: 1681 kWh.
 • Met de energie-inhoud van 9,77 kWh per m3 aardgas (met HR ketel) zou dit huis omgerekend naar aardgas dus 1.051,8 m3 gas per jaar moeten gebruiken.
 • Het gemiddelde vrijstaande huis in Nederland gebruikte in 2009 echter 2516 m3 gas per jaar , dus een bijna 2,5 x zo hoog energieverbruik met gas als hier bij elektrische verwarming.
 • De winter 2010-2011, toen deze gegevens werden opgenomen, was erg koud, met een gemiddelde temperatuur van 2,3 graden (december 2010 een gemiddelde van -1,1 graad) en maar liefst 52 vorstdagen waarvan 13 ijsdagen.