Wat is een ventilatie warmtepomp

Een warmtepomp die bedoeld is om gekoppeld te worden aan het ventilatiesysteem van een woning. Vraag: Is hij geschikt om uw huis mee te verwarmen?

De werking van de ventilatie warmtepomp is als volgt:
  • – Geplaatst in het ventilatiekanaal (bij mechanische ventilatie) gebruikt de warmtepomp de warme ventilatielucht van de woning als bron (de koude kant dus). 

  • – Omdat die ventilatielucht warm is, zo’n 20º, kan de warmtepomp er dus veel warmte uithalen. 

  • – Die warmte wordt toegevoerd aan een warmtewisselaar die in het CV water circuit van uw CV ketel is geplaatst. 

  • – Via die warmtewisselaar wordt de warmte dan aan het CV water geleverd en hoeft de CV zelf dus minder warmte te leveren.

  • – Omdat de ventilatie warmtepomp dus met een hoge brontemperatuur werkt (20º) kan hij erg efficiënt werken.

Dat lijkt een uitstekend idee, maar… is het niet!! 

Ventilatie warmtepomp Duco
Duco ventilatie warmtepomp
De nadelen van de ventilatie warmtepomp

De warmte die de ventilatie warmtepomp gebruikt heeft u al eerder in de CV ketel opgewekt en dus al betaald. Nu breng ik die zelfde warmte weer terug naar het CV circuit, waarvoor ik stroom moet betalen om de warmtepomp te laten lopen. 

Stel de warmtepomp neemt aan de bron (koude kant) 1 kWh aan warmte op. Dan geeft hij aan het CV water dus ook 1 kWh aan warmte af. Daarvoor is bij een COP van 4 dus 0,25 kWh aan stroom nodig.*

* Zie deze link.

Het argument is: als ik die 1 kWh niet uit de ventilatielucht haal, verdwijnt hij naar buiten. En dus is het nuttig om het terug te winnen. 

Nuttig of verspilde energie?

De warmte van de ventilatie warmtepomp wordt aan het watercircuit van de CV toegevoerd en circuleert vervolgens door de radiatoren/vloerverwarming en terug naar de warmtepomp. Alle warmte die de ventilatie warmtepomp opwekt wordt aan de (lucht in) woning onttrokken en vervolgens weer via de CV installatie in de woning teruggebracht. Maar: er wordt dus steeds bestaande warmte tegen steeds hogere kosten rondgepompt!

En dat betekent dat een lage of een hoge COP waarde geen enkele rol speelt.***

Om duidelijk te maken wat er gebeurt dit voorbeeld:

Stel de warmtepomp onttrekt 1 kWh aan de ventilatielucht. De warmtepomp zorgt er via de compressor voor dat er dan b.v. 2 kWh aan warmte weer teruggeleverd wordt aan de woning. Het verschil is 1 kWh, de warmte die de elektrische compressor aan die lucht toegevoerd heeft. Kosten per kWh warmte dus 0,5 kWh aan stroom + ongeveer 2 kWh (= 0,2 m3 gas) aan gas* omdat die warmte al door de CV ketel was opgewekt.

Vervolgens komt er weer 1 kWh aan ventilatielucht-warmte naar de pomp. Maar van die kWh is de helft, 0,5 kWh al eerder betaald, zie hierboven. Er wordt opnieuw 1 kWh aan warmte uit stroom (compressor) toegevoerd, er komt weer 2 kWh uit de warmtepomp. Maar nu zijn de kosten: 0,5 kWh + 1 kWh is 1,5 kWh. Kosten per kWh warmte nu dus 0,75 kWh aan stroom.

We doen het nog een keer. Van de 1 kWh naar de warmtepomp heb ik nu dus 0,75 kWh betaald. Er komt weer 1 kWh aan stroom bij, geeft 2 kWh. 

Kosten nu per kWh dus 0,75 kWh + 0,5 kWh = 1,25 kWh! U leest het goed, om 1 kWh aan warmte te maken kost het nu dus al 1,25 kWh!  Enzovoort. Zoals gezegd, dit is alleen het extra stroomverbruik, niet het toegenomen gasverbruik… 

*Zie deze link

Conclusie

Als het buiten koud is, koelt uw huis, hoe goed ook geïsoleerd, toch af en heeft extra warmte nodig, die de ventilatie warmtepomp alleen tegen hoge kosten kan leveren.

Anders gezegd: als u de mechanische ventilatie uit zet, bespaart u altijd méér gas en heeft u geen extra stroomkosten! Ook dan blijft de warmte binnenshuis en dat zonder extra stroomkosten!****

Een tweede conclusie is ook dat alle warmtepompen die gebruik maken van door henzelf opgewekte warme lucht onzinnige en energieslurpende producten zijn, warmtepompboilers en warmtepomp wasdrogers incluis (tenzij ze uitsluitend de buitenlucht gebruiken!).

Voetnoten

**De extra warmte, afkomstig van de elektrische compressor wordt, tegen zich opstapelende stroomkosten, toegevoegd.

*** Een warmtepomp is géén perpetuum mobile, hij maakt geen warmte uit het niets, hoe graag u of de fabrikanten ervan dat ook zouden willen. Bij de ventilatie warmtepomp wordt géén warmte de woning binnen gebracht, behalve de warmte van de compressor zelf, en die is hoger als de COP lager is! Die extra warmte is namelijk recht evenredig met en gelijk aan het stroomverbruik van de compressor…

**** Ieder “ouderwets” balansventilatiesysteem (met warmterugwinning dus) werkt altijd, onafhankelijk van andere warmtebronnen, CV ketels, enz. en kost alleen de stroom van de ventilator die u bij mechanische ventilatie ook al heeft.

Ons advies: begin er niet aan, het is pure volksverlakkerij. Iedere andere vorm van warmte terugwinning is voordeliger en milieuvriendelijker.