Sinds enige tijd worden er op de markt zgn. inductie CV ketels (de CVi ketel) aangeboden. Helaas  worden er op de website van de fabrikant een aantal onhoudbare beweringen gedaan. Daarmee wordt de gemiddelde consument maar ook de installateur compleet op het verkeerde been gezet, want ze zijn aantoonbaar onjuist. 

Eerst over de werking van inductieve systemen, of beter een uitleg over wat (verwarmen met) inductie nu precies is.

CVI ketel, Bron: https://ti-green.nl

Wat is inductie

Inductie is het verschijnsel dat ontstaat wanneer een wisselende elektrische stroom (wisselstroom) door een (primaire) geleider loopt, waardoor er om die geleider een elektromagnetisch veld ontstaat. Wanneer ik nu een tweede geleider vlak in de buurt en loodrecht op die eerste geleider breng, dan wordt in die tweede geleider een elektrische spanning opgewekt. 

Elektrisch verwarmen/koken met inductie

Hier wordt een metalen plaat (bij inductie-koken een pan) zo dicht mogelijk bij de primaire geleider gebracht. Die primaire geleider heeft de vorm van een spoel. Het elektromagnetisch veld van de spoel zorgt ervoor dat in de metalen bodem van de pan wervelstromen ontstaan, die de bodem van de pan verwarmen en daarmee dus de inhoud ervan. 

AEG inductie kookplaat. Bron: https://www.aeg.nl/

Bij een inductie fornuis wordt om de pan goed te kunnen verwarmen, in de primaire spoel echter niet de netspanning (van 50 Hz) gebruikt maar een spanning met een veel hogere frequentie, minimaal 20 kHz. Daarmee kunnen de geïnduceerde wervelstromen dieper in metalen bodem van de pan doordringen en de pan sneller opwarmen. Een prachtig systeem natuurlijk, omdat de snelheid van warmte ontwikkeling in de pan op hetzelfde niveau ligt als bij koken op gas.

Nadeel is dat deze manier van verwarmen niet verliesvrij is. In de primaire spoel en de elektronica ervan in het fornuis wordt ook warmte ontwikkeld waar je voor het koken niets aan hebt. Die overtollige warmte wordt bij alle inductie kookplaten “bestreden” door een elektrische ventilator. Die gebruikt zelf ook stroom, en loopt ook nadat de kookplaat is afgezet nog een tijd door. 

De Inductie CV ketel

Deze ketel werkt volgens hetzelfde principe als het inductie fornuis. De pan is hier de metalen  ketel waar een speciale vloeistof door stroomt. Die vloeistof wordt opgewarmd en dan naar een warmtewisselaar gebracht om daar het CV water of het sanitair warm water op te warmen. Het geclaimde voordeel zou zijn dat de ketel het CV water véél sneller opwarmt dan bij een (modulerende) elektrische CV ketel van hetzelfde vermogen. Die claim klopt sowieso niet. Om het CV water met een bepaalde snelheid op te kunnen warmen moet ik een bepaalde hoeveelheid energie aan dat water toevoeren. De hoeveelheid energie die ik kan toevoeren is echter bij een modulerende elektrische CV ketel en de inductie CV ketel hetzelfde. B.v. 12 kW.

Ekco M3 4/6/8 kW

Modulerende elektrische CV ketel Kospel M3

Opwarmsnelheid

Daarmee warmt het water bij de modulerende elektrische CV ketel bij dezelfde doorstroomsnelheid precies even snel op als bij de inductie CV ketel. Dat komt omdat bij de gewone elektrische CV de verwarmingselementen zich geheel in het ketellichaam bevinden en door het water worden omspoeld. Ik hoef nu dus niet eerst het ketellichaam zelf en de speciale vloeistof op te warmen wat ik bij de inductieketel juist wel moet doen!! Daarmee is in de praktijk de modulerende elektrische CV ketel dus feitelijk sneller warm dan de inductie CV ketel. Het tegenovergestelde is dus waar!

Verder kan de inductie ketel alleen maar aan/uit op het ingestelde vermogen geregeld kan worden. Géén weersafhankelijke regeling, géén moduleren. Het CV (aanvoer) water heeft bij de CVI ketel altijd een constante temp. van, zoals aangegeven in de specificaties, 85º. Daarmee is het onmogelijk om in het grootste deel van het stookseizoen überhaupt zuinig te kunnen stoken. Je wilt juist een zo laag mogelijke temperatuur, nooit te hoog want dat kost hoe dan ook extra energie.

Op de website wordt nog gesteld dat de prov. Groningen en de stad Amsterdam subsidie zouden verlenen op de CVI ketel. Vwb. de prov. Groningen klopt dat eenduidig niet, zie de voorwaarden van de provincie. Voor Amsterdam klopt het in die zin dat het gasvrij maken van een woning gesubsidieerd kan worden. Dat geldt dus voor alle (verwarmings)systemen die geen gas of fossiele brandstof gebruiken.

Dat er dan nog in de brochure gesteld wordt dat het rendement 138%* is en een SCOP (seasonal COP) van 1,68 wordt aangegeven is niet alleen leugenachtig, het is ronduit misleiding, in deze tijden van de ergste soort!

*Een rendement van méér dan 100% is fysisch onmogelijk, het gebruik van een aanduiding die méér dan 100% rendement belooft is bewijsbaar misleidend.

Conclusie: volksverlakkerij.