Kostenvergelijking Warmtepomp installatie en elektrische vloerverwarming

De warmtepomp verheugt zich in een toenemende belangstelling. Vanuit een te eenvoudige theoretische benadering is dat misschien te begrijpen, maar wanneer het op het kostenplaatje aankomt is een vergelijking tussen warmtepompen en andere systemen toch erg belangrijk om een goede keuze te kunnen maken. Die proberen we hier te geven.

Klikt u hier als u denkt dat de warmtepomp een geheel nieuwe ontwikkeling is!

Investeringskosten warmtepomp

Een complete brine/water warmtepompinstallatie, inclusief de bron, de vloerverwarming en de warmwatervoorziening voor een gemiddelde eengezinswoning komt op een investering van minimaal €20.000. Voor elektrische vloerverwarming incl. elektrische warmwatervoorziening in dezelfde woning bent u zo'n € 5.600,00 kwijt. Dat is een verschil van € 14.400,00. (een evt. subsidie is daarin niet meegerekend).

Gebruikskosten warmtepomp

Met een warmtepomp bespaart u zo'n €350,00 tot max. € 600,00 per jaar op uw energierekening t.o.v. een gas HR ketel. Gaan we uit van € 600,00, het beste geval dus, dan is de terugverdientijd van de warmtepomp 24 jaar! Helaas heeft u in die tijd minimaal 1 en misschien wel 2 keer een nieuwe warmtepomp nodig omdat de oude versleten is.

Anders gezegd, in vergelijking met de aanschaf van een warmtepomp installatie kunt u met b.v. elektrische vloerverwarming 24 jaar lang gratis stoken. (en als u die € 14.400,00 reeds bezit en nu belegt, stookt u uw hele leven gratis....)

Voor een lucht/water warmtepomp, vooral in Nederland veel aangeboden omdat er geen bronboring nodig is, bent u een investering van nog altijd minimaal € 10.000-13.000 kwijt, als u hem op een bestaande CV installatie aansluit. Dat lijkt aantrekkelijk maar... is het dat ook?

 • De lucht/water warmtepomp is in praktijk lang niet zo energiezuinig als de brine/water warmtepomp. Juist bij de in Nederland zo vaak voorkomende buitentemperaturen van tussen +5 tot -2 graden werken de moderne pompen wel, maar schakelen ze heel vaak in ontdooibedrijf, omdat de verdamper in de vochtige buitenlucht steeds weer bevriest. Dat kost gewoon elektrische stroom zonder ook maar iets op te leveren.
 • Bij nog wat lagere buitentemperaturen wordt de COP ook steeds lager, vaak zelfs lager dan 2, vooral als:
 • de warmtepomp aangesloten is op een CV installatie waar radiatoren op zijn aangesloten en die ook nog eens warm water moet leveren. De aanvoertemperatuur vanaf de condensor moet dan toch 60 graden zijn, en juist die hoge temperatuur maakt de warmtepomp een stuk minder efficiënt. *

Dat alles betekent dat een lucht/water warmtepomp zelfs t.o.v. een bestaande CV installatie qua stookkosten nog nauwelijks aantrekkelijk is maar wel onevenredig veel kost.

*Het COP getal geeft de prestatie van de compressor van de warmtepomp, inclusief de bij de warmtepomp vast ingebouwde componenten. De extra stroom die nodig is voor circulatiepompen, opvoerpompen, ventilatoren, kleppen en verwarmingselementen (soms wel tot 6 kW vermogen) wordt daarin niet meeberekend. Dat verbruik alleen al is meestal hoger dan dat van de compressor zelf. Maar ja, hetzelfde geldt ook voor het stroomverbruik van uw huidige CV ketel (pomp(en), ventilator, electronica). Of weet u toevallig wel hoe hoog dat op jaarbasis is?

Die COP wordt af fabriek opgegeven op basis van de meest gunstige arbeidsomstandigheden, dwz voor een lucht-warmtepomp:

 • Buitentemperatuur 10 graden
 • Verdampertemperatuur 5 graden

en binnen:

 • Aanvoertemperatuur binnen 35 graden
 • Retourtemperatuur 33 graden

Voor een water/Brine warmtepomp:

 • Brontemperatuur 8 graden
 • Retourtemperatuur 5 graden

en binnen:

 • Aanvoertemperatuur binnen 35 graden
 • Retourtemperatuur 33 graden

Bij hogere aanvoertemperaturen, b.v. 60 graden omdat u ook warm water ermee wilt maken en/of radiatoren wilt voeden, is de COP een belangrijk stuk lager, en bij echt winterse omstandigheden in combinatie met hogere aanvoertemp. gaat de COP nog meer onderuit en kan zelfs een waarde kleiner dan 1 bereiken.

Bedenkt u ook dat zoals hierbover al geschreven, de COP opgaves komen van de fabrikant van de warmtepomp zelf, en door de installateur klakkeloos worden overgenomen terwijl juist die installateur uw huis voorziet van alles wat nog extra aan stroomverbruikers nodig is om de warmtepomp te kunnen gebruiken. Circulatiepompen voor CV en vloerverwarming, een grote boiler, ook weer met pomp, om een reserve hoeveelheid CV/vloerverwarmingswater te hebben, elektrische verwarmingselementen van groot vermogen, etc. (en dan nog dit: voor een 300 ltr boiler is het warmteverlies 2,2-2,7 kWh per dag, rond 900 kWh per jaar dus, excl de stroomkosten voor de pomp....)

Een ander probleem dat wij vinden dat aan de warmtepomp kleeft is het gebruikte koudemiddel. Dit is R134A, een fluor-koolwaterstof gas dat een grote impact heeft op de ozon laag en dat al enige tijd voor gebruik in o.m. auto-airco systemen om die reden is verboden, maar voor huisinstallaties (warmtepompen en airco's) nog is toegestaan. Redenen: de keuze van een ander middel heeft tot gevolg dat de COP (rendement) van de warmtepomp fors terugloopt en daarbij zou er dan een explosief/zeer brandbaar gas toegepast moeten worden, het nieuwere R1234yf. Voor een auto airco met een veel kleinere gasinhoud is dat nog acceptabel, alhoewel Mercedes het om redenen van brandveiligheid niet wenst te gebruiken. Zij gebruiken CO2 gas, dat het rendement/COP nog verder verlaagt maar in ieder geval niet brandgevaarlijk is...

Daarom is ons advies: neem uw besluit pas nadat u alle andere mogelijkheden ook serieus hebt onderzocht. Inclusief de (jazeker die is er) elektrische CV ketel.

 

[..ES]2, ModuSet® en ThermoColor+® zijn produkten van Arconell

Arconell Weteringstraat 13-D 7041 GW 's-Heerenberg Tel: 0316 540520 KvK Arnhem 09095519

Arconell-ES2 elektrische vloerverwarming, elektrische convectoren, elektrische warmwater voorziening

Email: arconell@arconell.nl

FreeCounter