Berekenent u zelf wat voor u voordelig en milieuvriendelijk is

Uw energierekening

Met de getallen voor gas- en stroomverbruik, die u van uw eigen jaarafrekening kunt halen of uit de meterstanden, kunt u op verschillende websites (o.a. Energieprijsvergelijking) direct berekenen hoeveel geld u nu kwijt bent aan gas en elektra. Maar ook wat het zou schelen als u overstapt naar een andere energieleverancier of voor stroom overstapt op dag-nacht tarief. Vooral dit laatste scheelt u meestal enorm in uw portemonee.

Voor stroom is de kostprijs per kWh sterk afhankelijk van het verbruik, d.w.z. dat als u weinig stroom verbruikt de kWh prijs oploopt, maar als u alles elektrisch zou doen en een dag-nacht(weekend)stroom tarief heeft, u nog maar zo'n 16ct/kWh betaalt (2009). Dat is b.v. zo bij elektrische verwarming, dag/nachtstroomverdeling 3000kWh dag/6000 kWh nacht (de vloer wordt s'nachts en ook in het weekend opgewarmd en verbruikt overdag gedurende de week nauwelijks of, in voor- en najaar, geen stroom). U kunt dat zelf narekenen, hier.

Gas- en stroomverbruik

Natuurlijk kunnen wij hier alleen uitgaan van gemiddelden. Op diverse websites vindt u gegevens over het "gemiddelde Nederlandse huishouden". Bijvoorbeeld bij Nuon* (link werkt helaas niet meer) en ook bij Milieucentraal. Deze laatste geeft (gaf) veel gemiddelde gebruiksgegevens voor warmwateropwekking, koken, en vele andere toestelsoorten, helaas niet over verwarming. De kostenberekeningen zijn bij Milieucentraal gebaseerd op vaste bedragen per kWh stroom en per m3 gas. In werkelijkheid variëren deze bedragen met het verbruik en met het gekozen tarief. Zie hierboven. Dat neemt niet weg dat de verbruiksgegevens in m3 gas en kWh op zichzelf erg handig zijn.

Milieu-aspecten

Is het gebruik van aardgas milieuvriendelijker dan het gebruik van stroom? Dat is in Nederland wel de algemene benadering. (terwijl in Noorwegen er alleen maar elektra gebruikt wordt, voor de volle 100% uit waterkracht...). U kunt in Nederland natuurlijk gebruik maken van groene stroom of zelfs CO2 vrije stroom (wind- of waterkracht b.v.). Groene stroom kost niet of nauwelijks meer dan grijze stroom, zie ook Energieprijsvergelijking en heeft daarnaast het grote voordeel dat het onafhankelijk is van de schaarser wordende minerale brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. U heeft bij de "inkoop" van uw stroomverbruik zelf de keuze om het milieu of uw portemonee zwaarder te laten wegen of een compromis tussen beiden te maken. Die keuze heeft u niet bij het gebruik van gas, daar komt altijd CO2 bij vrij en het wordt steeds schaarser.

Daarbij komt dat bij het transport van aardgas, zeker als het uit Rusland komt, grote hoeveelheden aardgas weglekken in de atmosfeer. Aardgas is CH4 of Methaan en is een nog ernstiger broeikasgas dan CO2! Het is als broeikasgas 23 maal zo effectief! En natuurlijk kost het winnen, schoonmaken, mengen met stikstof en het transport door de leidingen tot aan uw CV ketel ook veel energie. De gasbedrijven geven hierover geen informatie, maar het is reëel om aan te nemen dat er tussen de 10% (Gronings gas) en 30% (Russich gas) verloren gaat resp. verbruikt wordt door al deze zaken. En als u dat weet is aardgas plotseling een stuk minder milieuvriendelijk dat ons meestal wordt voorgespiegeld...

Verliezen en nuttige energie

Een kubieke meter aardgas bevat 8,96 kWh aan energie. In de meest moderne en goed afgeregelde HR CV installatie gaat daarvan bij het verwarmen van uw huis 15% verloren. Daarbij niet meegerekend het stroomverbruik van de CV ketel (elektronica, pomp, ventilator, enz.) van nog eens 600-800 kWh per jaar). Bij elektrische vloerverwarming kunnen er geen verliezen optreden. Iedere kWh die door de meter en dus door de verwarmingsdraden in de vloer vloeit wordt geheel omgezet in warmte in die vloer.

Dat zelfde geldt voor elektrische warmwaterbereiding. Bij het bereiden van uw warme douchewater (badwater, afwaswater, enz) met de CV ketel gaat ongeveer 50% van de energie verloren. Zo gebruikt een HR CV ketel met 100 ltr voorraadboiler per jaar gemiddeld 425 m3 gas voor uw warme water, dat is 3808 kWh energie en een gasgestookte HR-boiler van 150 liter maar liefst 602 m3 gas oftewel 5394 kWh Een elektrische boiler van 120 liter gebruikt gemiddeld per jaar maar 1320 kWh. Kijkt u even hier. Die verliezen betaalt u zelf want u betaalt het gas per kubieke meter, niet per nuttige kWh.

Nieuwbouw: EPN en EPC

Een soortgelijk verhaal geldt voor nieuwbouw woningen en bedrijfspanden. In Nederland moet u daarbij aan de zgn. Energie Prestatie Norm (EPN) voldoen. Dat betekent dat uw nieuw te bouwen huis niet méér energie mag gebruiken dan op basis van de norm wordt bepaald. De [..ES]2 vloerverwarmingssystemen uitgerust met de ModuSet regeling kunnen aan deze eisen voor nieuwbouw voldoen.

Informatie voor berekening van de EPC

Om de berekeningen gemakkelijk te maken zijn er door diverse organisaties rekenprogramma's op de markt gebracht. Deze programma's bevatten echter geen mogelijkheid om elektrische verwarming van een woning in te voeren. Daarnaast gaan al deze programma's ervan uit dat het opwekkingsrendement van elektriciteit zo'n 39% is. (Uitgangspunt is de met aardgas gestookte centrales uit de 60'er jaren met een rendement van 39%). Dat betekent dat het energieverbruik van ieder elektrisch toestel, lamp, televisie, wasmachine enz. vermenigvuldigd wordt met een factor ~1,5 in de berekening om de opwekkingsverliezen van elektriciteit tot uitdrukking te brengen.

Gas komt volgens dezelfde programma's zonder enig energie verlies geheel gratis het huis binnen stromen. Voor alle duidelijkheid: Aardgas komt in Nederland niet meer uit de grond zonder dat het er met behulp van compressoren uitgepompt wordt. Dan moet het gas gereinigd worden om allerlei ongewenste stoffen, o.a. zwavelverbindingen, eruit te halen, die vervolgens moeten worden geconcentreerd en afgevoerd. Dan wordt het gas gedroogd en gemengd, o.a. met stikstof (14%) omdat anders de verbrandingswaarde te groot is en de kwaliteit van de verschillende bronnen niet constant. Daarna moet het onder zo'n 80 Bar druk worden gezet en de hoofdleiding ingeblazen. Die hoofdleiding heeft om de 100 km afstand een compressor station, meestal een gasgestookte turbine (vgl. straalmotor) die de druk in de leiding op peil moet houden. Kortom, aardgas komt niet voor niets uit de grond. Dat kost een boel energie. Voordat het bij u in huis is, is ongeveer 10-30% verloren gegaan. Als het uit Rusland komt of in vloeibare vorm met tankschepen uit Algerije is er nog wel meer verloren gegaan. Zie ook hierboven.

Wanneer er dan door de bewoner/eigenaar gekozen wordt voor b.v. windkracht 220 als stroomleverancier (zo zijn er meerderen) dan is er van opwekkingsrendement geen sprake meer. De wind is net als de zon gratis.(de molens niet), onuitputtelijk (naar menselijke maatstaven tenminste) en CO2-vrij.

De berekening van de EPC moet dan handmatig worden gecorrigeerd aan de hand van het geschatte capaciteit/stroomverbruik van de vloerverwarmingsinstallatie en/of elektrische warmwater bereiding. Bij het toepassen van deze "Volg de Norm" methode zal er meestentijds een EPC lager dan 0,8 uit komen. Zie ook: deze pagina.

[..ES]2 , ModuSet en ThermoColor+ zijn produkten van Arconell

Arconell Weteringstraat 13-D 7041 GW 's-Heerenberg Tel: 0316 540520 KvK Arnhem 09095519

Arconell-ES2 elektrische vloerverwarming, elektrische convectoren, elektrische warmwater voorziening

Email: arconell@arconell.nl

FreeCounter